Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Sertralin film tableta blister, 28 po 50 mg

sertralin film tableta blister, 28 po 50 mg

Zaštićeno ime leka: ZOLOFT

Haupt Pharma Latina S.R.L; Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH – Betriebsstatte Freiburg, Italija; Nemačka

DDD: 50 mg

Indikacija: 1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
5. Opsesivno – kompulsivni poremećaji (F42),
6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1),
7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).

Napomena o leku: Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina.
Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.