Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Pravastatin tableta blister, 30 po 20 mg

pravastatin tableta blister, 30 po 20 mg

Zaštićeno ime leka: PRAVACOR

PharmaSwiss d.o.o., Republika Srbija

DDD: 30 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.