Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Simvastatin film tableta blister, 30 po 40 mg

simvastatin film tableta blister, 30 po 40 mg

Zaštićeno ime leka: HOLLESTA

Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje, Republika Srbija; Republika Severna Makedonija

DDD: 30 mg

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije ( E78.4 ).

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.