Mediko

Atlas komplikacija i neuspjeha u dentalnoj implantologiji

рсд26,009.00

Category: Tag:

Opis

Atlas komplikacija i neuspjeha u dentalnoj implantologiji

Napisao: Luigi Galasso, Gian Antonio Favero

Iz Uvodne reči:

Autorova namjera da smanji kliničku učestalost pogrešaka koje se inače mogu izbjeći prilika je da se optimizira ishod liječenja i da se smanji broj komplikacija, kratkoročno i dugoročno. Takav pristup čini ovo djelo iznimno važnim za ostvarivanje gotovo nemogućeg pothvata, a to je optimalna oseointegracija i oseopercepcija u rehabilitaciji pacijenta s oralnim smetnjama. S filozofskog je pogleda na zaštitu zdravlja katkad važnije podnijeti savjestan i rigorozan prikaz problema i neuspjeha nego iznijeti stupanj uspješnosti.

Sadržaj:

Uvod: Povijesna pozadina i protetske komplikacije • Osnove i funkcije postupka ranog implantološkog liječenja: most Toronto • Resorpcija bezubog grebena • Funkcija • Estetika • Posebnosti različitih implantoloških sustava • Biomehanika • Tehnike i tehnologija dentalne protetike • Uloga pacijenta • Značenje i klasifikacija komplikacija • Klasifikacija
Komplikacije kod spajanja nadogradnje s implantatom: Pogrešno pozicioniranje implantata • Oštećenje unutarnjeg navoja na implantatu ili vezi • Gutanje i aspiracija instrumenata
Komplikacije imedijatnog opterećenja: Prijevremeni gubitak implantata Komplikacije za vrijeme protetskih postupaka: Pogrešno pozicioniranje implantata • Tehnički problemi • Oštećenje navoja na vijku nadogradnje • Gutanje i aspiracija instrumenata • Problemi kod cementiranja Komplikacije za vrijeme praćenja: Mobilnost protetskog rada • Akutna i kronična upala • Prijelomi • Estetika • Kraniomandibularni i okluzijski poremećaji • Fonetski poremećaji • Griženje jezika i obraza • Poteškoće s prilagodbom • Blizina implantata okolnim anatomskim strukturama • Kasni gubitak implantata

Gian Antonio Favero je završio četvorogodišnje studije Medicine i hirurgije na Univerzitetu u Padovi. Nastavio je sa sticanjem specijalističke diplome na istom univerzitetu u oblastima stomatologije i dentalne protetike, kao i istorije medicine. Trenutno je profesor na Univerzitetu u Padovi i poseduje stalnu poziciju kao profesor implantologije na programu stomatologije i dentalne protetike. On takođe obavlja funkciju direktora i glavnog stomatologa Klinike za stomatologiju Univerziteta u Padovi, kao i poziciju direktora master programa iz Ozseointegrisane Implantologije.

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Atlas komplikacija i neuspjeha u dentalnoj implantologiji”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…