Dr Zoran Jović

Dr Zoran Jović je specijalista interne medicine sa supspecijalizacijom iz kardiologije. Ima završene i doktorske studije i stalno se usavršava na raznoraznim seminarima i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Načelnik je Klinike za kardiologiju Vojnomedicinske Akademije i docent na Medicinkom fakultetu VMA, a takođe radi i na poliklinici Vaša kuća zdravlja gde možete zakazati […]