Mediko

Lekari · February 17, 2023

dr Maja Stanojevic

Prof dr Maja Stanojević

Profesor doktor Maja Stanojević. Virološkinja, konsultant SZO, profesor mikrobiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Institut za mikrobiologiju i imunologiju.

Autor i koautor mnogih naučnih radova.