Lekari · February 17, 2023

ginekolog dr Milan Brakus

Dr Milan Brakus

Dr Milan Brakus, specijalista ginekologije. Završio Medicinski fakultet u Beogradu.

Specijalizirao ginekologiju 2005.