Lekovi · May 5, 2023

lek

Ramipril, hidrohlortiazid tableta blister, 28 po (2,5mg+12,5mg)

ramipril, hidrohlortiazid tableta blister, 28 po (2,5mg+12,5mg)

Zaštićeno ime leka: CORACE PLUS

Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD, Malta; Bugarska

DDD: 1 tableta

Indikacija: Za lečenje arterijske hipertenzije ( I10 i I11 ) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Napomena o leku: