Mediko

News · November 24, 2023

Raspored rada lekara Mali Mokri Lug

Raspored rada lekara Ambulanta Mali Mokri Lug od 27.11. do 01.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 27.11. do 01.12.2023. godine.

Lekar27.11.2023.28.11.2023.29.11.2023.30.11.2023.01.12.2023.
Dr Suzana Novakovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Jelena Miloševićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Mirkovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Danica Ćosićmeđusmena
od 10:30 -17:00
međusmena
od 10:30 -17:00
međusmena
od 10:30 -17:00
međusmena
od 10:30 -17:00
međusmena
od 10:30 -17:00
Dr Petar Stojkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne