Mediko

News · January 22, 2024

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 22.1. do 26.1.2024

Nedeljni raspored rada lekara za period od 22.01. do 26.01.2024. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/ 8851-735
Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Ponedeljak
22.01.24.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
Utorak
23.01.24.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
Sreda
24.01.24.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
Četvrtak
25.01.24.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
Petak
26.01.24.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
 Dr Polugić
069/8851743
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak
22.01.24.
pre podne
bolesna
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Utorak
23.01.24.
pre podne
zdrava
posle podne
13:30-16 bolesna
16:30-20 zdrava
posle podne
13:30-16 zdrava
16:30-20 bolesna
Sreda
24.01.24.
pre podne
7-10 uz kukova
10:30-13:30 zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
13:30-16 uz kukova
16:30-20 zdrava
Četvrtak
25.01.24.
pre podne
bolesna
posle podne
zdrava
posle podne
bolesna
Petak
26.01.24.
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
zdrava

logoped – pre podne Dušanka Karišik / posle podne Jelena Stefanović