Mediko

News · May 27, 2024

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 27.5. do 31.5.2024.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 27.05. do 31.05.2024. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/8851-735
Dr Ćuk
069/8851739
Dr Kosanović
069/8851-742
Ponedeljak
27.05.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
Utorak
28.05.2024.
pre podne
zdrava
posle podne
bolesna  
pre podne
zdrava
Sreda
29.05.2024.
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
Četvrtak
30.05.2024.
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
posle podne
bolesna  
Petak
31.05.2024.
pre podne
7-10 zdrava
10:30-13:30 bolesna
posle podne
bolesna  
pre podne
bolesna
 Dr Polugić
069/8851743
Prim dr Miladinović
069/8851738
Dr Munjiza
069/8851-734
Ponedeljak
27.05.2024.
pre podne
zdrava
odsutnaposle podne
bolesna
Utorak
28.05.2024.
pre podne
bolesna
odsutnaposle podne
zdrava
Sreda
29.05.2024.
posle podne
bolesna  
odsutnaposle podne
zdrava
Četvrtak
30.05.2024.
pre podne
bolesna
odsutnaposle podne
zdrava
Petak
31.05.2024.
pre podne
zdrava
odsutnaposle podne
bolesna

logoped – pre podne Dušanka Karišik / posle podne Jelena Stefanović