Mediko

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko

Nedeljni raspored rada lekara.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h; pauza 10-10.30h

Popodne 13.30-20:00h; pauza 16-16:30h

bolesna strana 011 3402-548

zdrava strana 011 3402-553

 dr Leković
069/8851-735
Dr Ćuk
069/8851-739
Dr Kosanović
069/8851-742
Ponedeljak
08.07.2024.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
Utorak
09.07.2024.
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
Sreda
10.07.2024.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
odsutna  
Četvrtak
11.07.2024.
pre podne
bolesna
međusmena
10.30-13.30 zdrava
13.30-16 bolesna
odsutna
Petak
12.07.2024.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
odsutna  
 Dr Polugić
069/8851-743
Prim dr Miladinović
069/8851-738
Dr Munjiza
069/8851-734
Ponedeljak
08.07.2024.
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna
pre podne
zdrava
Utorak
09.07.2024.
pre podne
bolesna
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
Sreda
10.07.2024.
pre podne
zdrava
posle podne
bolesna
posle podne
bolesna
Četvrtak
11.07.2024.
posle
podne bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
zdrava
Petak
12.07.2024.
posle podne
bolesna
pre podne
zdrava
pre podne
bolesna

logoped – pre podne Jelena Stefanović / Dušanka Karišik ne radi