Mediko

News · September 25, 2023

DZ Vračar - pedijatar

Raspored rada lekara DZ Vračar – predškolsko od 25.09. do 29.09.2023.

Nedeljni raspored rada lekara za period od 25.09. do 29.09.2023. godine.

Zakazivanje zdrave strane na mobilni telefon izabranog lekara, svake srede za narednu nedelju od 8h ili 14h. Mobilni telefon se koristi samo za zakazivanje zdrave strane.

Prepodne 07-13.30h

pauza 10-10.30h

bolesna i zdrava 011 3402-548

 dr Leković
069/ 8851-735
Prim dr Miladinović
069/8851738
dr Munjiza
069/ 8851-734
Ponedeljak  25.09.23.BolesnaBolesna/zdravaZdrava
Utorak 26.09.23. ZdravaZdravaBolesna
Sreda  27.09.23.BolesnaBolesna/zdravaUz kukova/ zdrava
Četvrtak  28.09.23.Uz kukova/ zdravaBolesnaZdrava
Petak  29.09.23.ZdravaZdrava/bolesnaBolesna

Popodne 13.30-20:00h

pauza 16-16:30h

zdrava strana 011 3402-553

 Dr Ćuk
0698851739
Dr Kosanović
069/ 8851-742
Dr Polugić
069/8851743
Ponedeljak  25.09.23.BolesnaUz kukova/ zdravaBolesna
Utorak 26.09.23.ZdravaBolesnaZdrava
Sreda  27.09.23.BolesnaZdravaUz kukova/ zdrava
Četvrtak  28.09.23.OdsutnaZdravaBolesna
Petak  29.09.23.OdsutnaBolesnaZdrava/bolesna

Logoped – pre podne Jelena Stefanović / posle podne Dušanka Karišik