Mediko

Raspored rada lekara u Domu zdravlja Zvezdara

Dom Zdravlja Zvezdara

Dom zdravlja Zvezdara u ulici Olge Jovanović broj 11.

Telefon: 011 3041 400

Blok 1

Lekar15.07.2024.16.07.2024.17.07.2024.18.07.2024.19.07.2024.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slađana Antonijević Perićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Stojadinovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Leposava Vojinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Zorica Tomčićmeđusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
Dr Jovana Đurkovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Irena Mitovposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branka Grulovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Snežana Muminovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Slađana Marjanović Babićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar15.07.2024.16.07.2024.17.07.2024.18.07.2024.19.07.2024.
Dr Svetlana Nikolićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Pavlovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Dr Marija Nastanovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Milislav Živkovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Dr Jelena Tanaskovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Daliborka Diklićposle podnemeđusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Svetlana Memarovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nataša Kukićodsutna,zamena posle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Lidija Savićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne

Blok 3

Lekar15.07.2024.16.07.2024.17.07.2024.18.07.2024.19.07.2024.
Dr Dragoslava Bojovićmeđusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
Dr Marija Novakovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Zorica Tomčićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Ana Ješićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Aneta Simićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Kućno lečenje

Lekar15.07.2024.16.07.2024.17.07.2024.18.07.2024.19.07.2024.
Dr Slobodan Radulovićpre podnepre podnepre podnepre podneposle podne
Dr Vladan Nastanovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Prim dr Mileta Marićodsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne

Ambulanta Dalmatinska u ulici Dalmatinska broj 104.

Telefoni: 011 2401 660, 069 8231 471

Lekar15.07.2024.16.07.2024.17.07.2024.18.07.2024.19.07.2024.
Dr Mirjana Sočivicapre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Boškovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne

Ambulanta Severni bulevar u ulici Veljka Dugoševića broj 44.

Telefoni: 011 2416 866, 069 8231 456, 069 8231 511, 069 8231 516

RADNO VREME 7 – 14:30, nakon tog vremena na pregled se javljate u ambulantu “Dalmatinska”

Lekar15.07.2024.16.07.2024.17.07.2024.18.07.2024.19.07.2024.
Dr Miljana Ilićpre podneodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Aleksandra Todorović*pre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne