News · September 30, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 02.10. do 06.10.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 02.10. do 06.10.2023. godine.

Blok 1

Lekar02.10.2023.03.10.2023.04.10.2023.05.10.2023.06.10.2023.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Branka Grulovićodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podne
Dr Ivana Milojkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Đurkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Aneta Simićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Slađana Antonijević Perićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Milojkovićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne
Dr Ivana Stojadinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Leposava Vojinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar02.10.2023.03.10.2023.04.10.2023.05.10.2023.06.10.2023.
Dr Branko Jokovićodsutan,zamena pre podneodsutan,zamena pre podneodsutan,zamena pre podneodsutan,zamena pre podneodsutan,zamena pre podne
Dr Jovana Pavlovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Cvetkovićodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podne
Dr Lidija Savićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Milislav Živkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Svetlana Nikolićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Mirjana Kneževićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
DR Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
DR Nina Dražićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne
Dr Miloš Anđelkovićodsutan,zamena posle podneodsutan,zamena posle podneodsutan,zamena posle podneodsutan,zamena posle podneodsutan,zamena posle podne

Blok 3

Lekar02.10.2023.03.10.2023.04.10.2023.05.10.2023.06.10.2023.
Dr Ana Ješićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
DR Aneta Simićodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podne
Dr Jelena Miloševićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Dragoslava Bojovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Zorica Tomčićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne
Dr Marija Novakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Kućno lečenje

Lekar02.10.2023.03.10.2023.04.10.2023.05.10.2023.06.10.2023.
Dr Ana Ješićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
DR Aneta Simićodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podne
Dr Jelena Miloševićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Dragoslava Bojovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Zorica Tomčićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne
Dr Marija Novakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar02.10.2023.03.10.2023.04.10.2023.05.10.2023.06.10.2023.
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Sočivicaposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar02.10.2023.03.10.2023.04.10.2023.05.10.2023.06.10.2023.
Dr Kristina Govedarovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Gaćinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Miljana Ilićodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podneodsutna,zamena pre podne