Mediko

News · December 8, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 11.12. do 15.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 11.12. do 15.12.2023. godine.

Blok 1

Lekar11.12.2023.12.12.2023.13.12.2023.14.12.2023.15.12.2023.
Dr Jelena Vukotićodsutna,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Milojkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Branka Grulovićpre podnepre podneodsutna,zamena
pre podne
pre podnepre podne
Dr Jovana Đurkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Slađana Antonijević Perićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Stojadinovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Marija Novakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Leposava Vojinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar11.12.2023.12.12.2023.13.12.2023.14.12.2023.15.12.2023.
Dr Branko Jokovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Pavlovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Lidija Savićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nataša Kukićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Svetlana Nikolićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nina Dražićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Milislav Živkovićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutan,zamena
posle podne
Dr Mirjana Kneževićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 3

Lekar11.12.2023.12.12.2023.13.12.2023.14.12.2023.15.12.2023.
Dr Ana Ješićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Aneta Simićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Miloševićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Dragoslava Bojovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Marija Novakovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Zorica Tomčićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Kućno lečenje

Lekar11.12.2023.12.12.2023.13.12.2023.14.12.2023.15.12.2023.
Prim dr Mileta Marićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podne
Dr Vladan Nastanovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Mitovposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Slobodan Radulovićodsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne
odsutan,zamena
posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar11.12.2023.12.12.2023.13.12.2023.14.12.2023.15.12.2023.
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Sočivicaposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar11.12.2023.12.12.2023.13.12.2023.14.12.2023.15.12.2023.
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Irena Anđelković Milutinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Miljana Ilićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne