Mediko

News · February 9, 2024

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 12.02. do 16.02.2024.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 12.02. do 16.02.2024. godine.

Blok 1

Lekar12.02.2024.13.02.2024.14.02.2024.15.02.2024.16.02.2024.
Dr Jelena Vukotićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Praznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Slađana Antonijević Perićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Ivana Stojadinovićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Leposava Vojinovićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Snežana Muminovićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Ivana Milojkovićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Branka Grulovićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Marija Gaćinovićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo

Blok 2

Lekar12.02.2024.13.02.2024.14.02.2024.15.02.2024.16.02.2024.
Dr Svetlana Nikolićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Jelena Pavlovićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Milislav Živkovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Praznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Mirjana Kneževićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Jelena Tanaskovićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Irena Mitovposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Nataša Kukićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Lidija Savićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo

Blok 3

Lekar12.02.2024.13.02.2024.14.02.2024.15.02.2024.16.02.2024.
Dr Dragoslava Bojovićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Marija Novakovićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Zorica Tomčićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Ana Ješićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Aneta Simićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Jelena Miloševićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo

Kućno lečenje

Lekar12.02.2024.13.02.2024.14.02.2024.15.02.2024.16.02.2024.
Dr Slobodan Radulovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Praznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Vladan Nastanovićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Prim dr Mileta Marićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo

Ambulanta Dalmatinska

Lekar12.02.2024.13.02.2024.14.02.2024.15.02.2024.16.02.2024.
Dr Mirjana Sočivicapre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar12.02.2024.13.02.2024.14.02.2024.15.02.2024.16.02.2024.
Dr Miljana Ilićpre podnepre podnepre podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo
Dr Kristina Govedarovićposle podneposle podneposle podnePraznično dežurstvoPraznično dežurstvo