Mediko

News · December 15, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 18.12. do 22.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 18.12. do 22.12.2023. godine.

Blok 1

Lekar18.12.2023.19.12.2023.20.12.2023.21.12.2023.22.12.2023.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slađana Antonijević Perićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Zorica Tomčićpre podne*pre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Stojadinovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Leposava Vojinovićpre podneodsutna,zamena pre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Milojkovićposle podnemeđusmena
od 10:30-17:00
posle podneposle podneposle podne
Dr Branka Grulovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Đurkovićposle podneodsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar18.12.2023.19.12.2023.20.12.2023.21.12.2023.22.12.2023.
Dr Svetlana Nikolićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nina Dražićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ana Ješićpre podne*pre podnepre podnepre podne
Dr Milislav Živkovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Dr Mirjana Kneževićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Mitovposle podne*posle podneposle podneposle podne
Dr Nataša Kukićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Pavlovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Lidija Savićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 3

Lekar18.12.2023.19.12.2023.20.12.2023.21.12.2023.22.12.2023.
Dr Dragoslava Bojovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Novakovićpre podneodsutna,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podne
Dr Zorica Tomčićodsutna,zamena
pre podne
međusmena
od 10:30-17:00
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Ana Ješićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Aneta Simićposle podneodsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podneposle podne
Dr Jelena Miloševićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Kućno lečenje

Lekar18.12.2023.19.12.2023.20.12.2023.21.12.2023.22.12.2023.
Dr Slobodan Radulovićpre podneposle podnepre podnepre podneposle podne
Dr Vladan Nastanovićpre podnepre podnepre podnepre podneposle podne
Prim dr Mileta Marićposle podneodsutan,zamena
posle podne
posle podneposle podneodsutan,zamena
posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar18.12.2023.19.12.2023.20.12.2023.21.12.2023.22.12.2023.
Dr Mirjana Sočivicapre podneodsutna,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podne
Dr Marija Novaković*pre podne***
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar18.12.2023.19.12.2023.20.12.2023.21.12.2023.22.12.2023.
Dr Miljana Ilićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Anđelković Milutinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne