Mediko

News · October 20, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 23.10. do 27.10.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 23.10. do 27.10.2023. godine.

Blok 1

Lekar23.10.2023.24.10.2023.25.10.2023.26.10.2023.27.10.2023.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slađana Antonijević Perićodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podne
Dr Irena Mitovpre podnepre podnepre podnepre podne*
Dr Ivana Stojadinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Leposava Vojinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Milojkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branka Grulovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Đurkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar23.10.2023.24.10.2023.25.10.2023.26.10.2023.27.10.2023.
Dr Svetlana Nikolićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nina Dražićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Milislav Živkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Kneževićodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podne
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Pavlovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Lidija Savićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutna, zamena posle podne

Blok 3

Lekar23.10.2023.24.10.2023.25.10.2023.26.10.2023.27.10.2023.
Dr Dragoslava Bojovićpre podnepre podnepre podnepre podneodsutna, zamena pre podne
Dr Marija Novakovićodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podne
Dr Zorica Tomčićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ana Ješićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Aneta Simićposle podneposle podneposle podneposle podnemeđusmena od 10:30 – 17:00
Dr Jelena Miloševićodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podneodsutna,zamena posle podne

Kućno lečenje

Lekar23.10.2023.24.10.2023.25.10.2023.26.10.2023.27.10.2023.
Dr Slobodan Radulovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Vladan Nastanovićpre podnepre podnepre podnepre podneposle podne
Prim dr Mileta Marićposle podne posle podne posle podne posle podne odsutan, zamena posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar23.10.2023.24.10.2023.25.10.2023.26.10.2023.27.10.2023.
Dr Mirjana Sočivicaodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podneodsutna, zamena pre podne
Dr Marija Novakovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Kneževićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar23.10.2023.24.10.2023.25.10.2023.26.10.2023.27.10.2023.
Dr Miljana Ilićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Miloševićposle podneposle podneposle podneposle podne*
Dr Tamara Vujović****posle podne
Dr Kristina Govedarovićodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podneodsutna, zamena posle podne