Mediko

News · December 22, 2023

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 25.12. do 29.12.2023.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 25.12. do 29.12.2023. godine.

Blok 1

Lekar25.12.2023.26.12.2023.27.12.2023.28.12.2023.29.12.2023.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Milojkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Branka Grulovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Đurkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Slađana Antonijević Perićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Stojadinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Leposava Vojinovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar25.12.2023.26.12.2023.27.12.2023.28.12.2023.29.12.2023.
Dr Branko Jokovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jovana Pavlovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Lidija Savićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nataša Kukićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Irena Mitovpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Svetlana Nikolićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Jelena Tanaskovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nina Dražićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Milislav Živkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Mirjana Kneževićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 3

Lekar25.12.2023.26.12.2023.27.12.2023.28.12.2023.29.12.2023.
Dr Ana Ješićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Aneta Simićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Miloševićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Dragoslava Bojovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Marija Novakovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Zorica Tomčićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Kućno lečenje

Lekar25.12.2023.26.12.2023.27.12.2023.28.12.2023.29.12.2023.
Prim dr Mileta Marićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Vladan Nastanovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slobodan Radulovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar25.12.2023.26.12.2023.27.12.2023.28.12.2023.29.12.2023.
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Sočivicaposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar25.12.2023.26.12.2023.27.12.2023.28.12.2023.29.12.2023.
Dr Kristina Govedarovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
Dr Irena Anđelković Milutinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Miljana Ilićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne