Mediko

News · January 26, 2024

Raspored rada lekara Zvezdara

Raspored rada lekara Zvezdara od 29.01. do 02.02.2024.

Nedeljni raspored rada lekara po ambulantama za period od 29.01. do 02.02.2024. godine.

Blok 1

Lekar29.01.2024.30.01.2024.31.01.2024.01.02.2024.02.02.2024.
Dr Jelena Vukotićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Karolina Čančarevićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Slađana Antonijević Perićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Ivana Stojadinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Leposava Vojinovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Snežana Muminovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Ivana Milojkovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branka Grulovićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podne
Dr Aneta Simićposle podneposle podneposle podne**
Dr Jovana Đurkovićposle podneodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Ana Ješić*posle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 2

Lekar29.01.2024.30.01.2024.31.01.2024.01.02.2024.02.02.2024.
Dr Svetlana Nikolićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Nina Dražićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Milislav Živkovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Mirjana Kneževićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Tanaskovićodsutna,zamena
pre podne
odsutna,zamena
pre podne
pre podnepre podnepre podne
Dr Irena Mitovodsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Branko Jokovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Jovana Pavlovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne
Dr Nataša Kukićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutna,zamena
posle podne
Dr Lidija Savićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Blok 3

Lekar29.01.2024.30.01.2024.31.01.2024.01.02.2024.02.02.2024.
Dr Dragoslava Bojovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Marija Novakovićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Zorica Tomčićpre podneposle podnemeđusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
međusmena
od 10:30-17:00
Dr Ana Ješićposle podneodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
Dr Aneta Simićodsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
odsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podne
Dr Jelena Miloševićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne

Kućno lečenje

Lekar29.01.2024.30.01.2024.31.01.2024.01.02.2024.02.02.2024.
Dr Slobodan Radulovićodsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
odsutan,zamena
pre podne
Dr Vladan Nastanovićpre podnepre podnepre podnepre podneposle podne
Dr Nataša Kukić    posle podne
Prim dr Mileta Marićposle podneposle podneposle podneposle podneodsutan,zamena
posle podne

Ambulanta Dalmatinska

Lekar29.01.2024.30.01.2024.31.01.2024.01.02.2024.02.02.2024.
Dr Mirjana Sočivicapre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Jelena Mandićpre podne****
Dr Svetlana Vićentijević Radosavljevićodsutna,zamena
posle podne
posle podneposle podneposle podneposle podne

Ambulanta Severni Bulevar

Lekar29.01.2024.30.01.2024.31.01.2024.01.02.2024.02.02.2024.
Dr Miljana Ilićpre podnepre podnepre podnepre podnepre podne
Dr Kristina Govedarovićposle podneposle podneposle podneposle podneposle podne