Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Roksitromicin film tableta blister, 10 po 150 mg

roksitromicin film tableta blister, 10 po 150 mg

Zaštićeno ime leka: ROXIMISAN

Slaviamed d.o.o., Republika Srbija

DDD: 0,3 g

Indikacija: 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06;J15.7;J16.0; J20-J32, J40; J41-J42);
2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66);
3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08);
4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).

Napomena o leku: Samo za decu