Lekovi · May 5, 2023

lek

Rosuvastatin, ezetimib kapsula, tvrda blister, 30 po (10mg + 10mg)

rosuvastatin, ezetimib kapsula, tvrda blister, 30 po (10mg + 10mg)

Zaštićeno ime leka: OLITOR

Egis Pharmaceuticals PLC, Mađarska

DDD: 1 tableta

Indikacija: Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.