Mediko

Događaji · February 9, 2024

Simpozijum o encefalitisu

Simpozijum Encefalitis – aktuelnosti i diferencijalno dijagnostičke dileme

Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije i Udruženje Infektologa jugoistočne Evrope organizuju Simpozijum pod nazivom “Encefalitis – aktuelnosti i diferencijalno dijagnostičke dileme”. Ovaj stručni skup će se održati od 10. do 11. marta 2023. godine u Hotelu Nordik Resort u Sremskoj Kamenici.

PROGRAM

PETAK, 10. MART 2023.
14.00-15.00 Registacija učesnika / Koktel dobrodošlice
15.00-15.10 Pozdravna reč Organizatora

SESIJA I: Uzročnici i vektori arbovirusnih encefalitisa
Moderatori: Dr sci. Snežana Tomanović i Prof. dr Tatjana Vilibić Čavlek

15.10-15.30 Komarci i krpelji kao vektori patogena prouzrokovača encefalitisa
Dr sci. Snežana Tomanović, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
15.30-15.50 Genetička karakterizacija virusa Zapadnog Nila u Srbiji
Dr Valentina Ćirković, Institut za medicinska istraživanja, Univerzitet u Beogradu
15.50-16.10 Neuroinvazivne arbovirusne infekcije na području Hrvatske: kliničke, molekularno-epidemiološke i imunološke značajke
Prof. dr Tatjana Vilibić Čavlek, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Hrvatska
16.10-16.30 Encephalitis – Enzootic and Epidemic Risks
Dr Dina Pfeifer, Infectious Hazard Management World Health Organization Regional Office for Europe
16.30-16.40 DISKUSIJA
16.40-17.00 Kafe pauza

SESIJA II: Arbovirusni encefalitisi-klinički aspekt
Moderatori: Klin ass dr sci med Nataša Nikolić, Klin ass dr Jovan Malinić

17.00-17.20 West Nile virusna infekcija u Srbiji jun-oktobar 2022-kliničke karakteristike i ishod bolesti
Klin. ass. dr sci Nataša Nikolić, Klinika za infektivne i tropske bolesti, UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
17.20-17.40 Povezanost inicijalnih likvorskih i biohumoralnih parametara sa ishodom West Nile neuroinvazivne forme bolesti
Klin. ass. dr sci Jovan Malinić, Klinika za infektivne i tropske bolesti, UKCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
17.40-18.00 EEG abnormalnosti kao dijagnostički i prognostički pokazatelj kod virusnih encefalitisa
Dr Jagoda Gavrilović, Klinika za infektivne bolesti Univerzitetski klinički
centar Kragujevac
18.00-18.20 Kliničke manifestacije krpeljskog encefalitisa
Prof. dr Jasmina Poluga, Klinika za infektivne i tropske bolesti UKCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Miloš Šabanović, Klinika za infektivne i tropske bolesti, UKCS
18.20-18.40 Encefalitis u dečjem dobu
Prof. dr Dimitrije Nikolić, Medicinski fakultet u Beogradu,
Univerzitetska dečija klinika Tiršova, Beograd
18.40-19. 00 Diskusija
20.30-01.00 Svečana večera


SUBOTA, 11. MART 2023

SESIJA III SINDROM ENCEFALITISA IZ UGLA INFEKTOLOGA
Moderatori: prof dr Branko Milošević, prof dr Jasmina Poluga

9.00-9.20 Herpes simplex encephalitis- novi aspekti starih tema
Prof. dr Branko Milošević, Klinika za infektivne i tropske bolesti UKCS Srbije, Beograd
9.20-9.40 Kratkoročni i dugoročni ishod encefalitisa različitih etiologija
Doc. dr Marija Santini, Klinika za infektivne bolesti « Dr. Fran Mihaljević »,
Zagreb, Medicinski fakultet sveucilista u Zagrebu, Hrvatska
9.40-10.00 Encefalitis kao manifestacija NEUROCOVID 19
Prof. dr Jasmina Poluga, Klinika za infektivne i tropske bolesti UKCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
10.00-10.20 AIDS demencija kompleks kod osoba sa HIV infekcijom
Prof. dr Jovan Ranin, Klinika za infektivne i tropske bolesti, UKCS
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
10.20-10.40 Infekcije centralnog nervnog sistema kod imunokompromitovanih
Klin. Ass. Uroš Karić, Klinika za infektivne i tropske bolesti, UKCS
10.40-11.00 Post COVID-19 invazivna mukormikoza: “prikaz slučaja”
Prof. dr Nataša Katanic, Klinika za infektivne bolesti UKCS
Medicinski fakultet Univerziteta u Pristini sa sedistem u K.Mitrovici
11.00-11.10. Diskusija
11.10-11.40 KOMERCIJALNI SIMPOZIJUM MSD Encefalitisi i respiratorna insuficijencija kao komplikacija bolesti
Prof. dr S.Sevic, Klinički centar Vojvodine Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet Novi Sad
Prof dr V.Turkulov Klinički centar Vojvodine Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet Novi Sad
11.40.-12.00 Kafe pauza

SESIJA IV : SINDROM ENCEFALITISA NEINFEKTIVNE ETIOLOGIJE
Moderatori: Prof dr Siniša Sević, Doc. dr sci Ivana Basta

12.00-12.20 Autoimuni encefalitisi
Doc. dr sci Ivana Basta, Klinika za neurologiju UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
12.20-12.40 Akutni diseminovani encefalomijelitis (ADEM)
Doc. dr sci Ivana Berisavac, Klinika za neurologiju UKCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
12.40-13.00 Paraneoplastične manifestacije u CNS-u
Prof. dr Siniša Sević, Klinički centar Vojvodine Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet Novi Sad
13.00-13.10 Diskusija
PRIKAZI SLUČAJEVA- NEDOUMICE I PANEL DISKUSIJA
Moderatori: Prof dr Branko Milošević, prof dr Jasmina Poluga, doc dr Marija Santini, Doc. dr sci Ivana Berisavac
13.10-13.25 PRIKAZ 1: Ekstrahepatičke, neurološke manifestacije infekcije virusom hepatitisa E
Doc. dr Marina Đorđević, Klinika za infektivne bolesti, Klinički centar Niš Medicinski fakultet Univerziteta u Nisu
13.25-13.35 Diskusija
13.35-13.50 PRIKAZ 2: Morbus Bechcet kod bolesnice sa kliničkom prezentacijom encefalitisa
Klin. Ass. Dr Uroš Karić, Klinika za infektivne i tropske bolesti, UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
13.50-14.00 Diskusija
14.00-14.15 PRIKAZ 3: Multipla skleroza kod bolesnice sa inicijalnom kliničkom prezentacijom encefalitisa
Klin. Ass Dr Maja Budimikić, Klinika za neurologiju UKCS Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
dr Ivana Gmizic, Klinika za infektivne i tropske bolesti, UKCS
14.15-14.25 Diskusija
14.25-14.40 PRIKAZ 4: Osteomijelitis baze lubanje uzrokovan Mycobacterium abscessus and Pseudozyma aphidis u imunokompetentne bolesnice
Dr Nina Vrsaljko, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb, Hrvatska
14.40-14.55 Diskusija
15.00-15.20 PRIKAZ 5 : Autoimuni encefalitis povezan sa CASPR2 anitelima
Doc. dr Marija Santini, Klinika za infektivne bolesti « Dr. Fran Mihaljević », Zagreb Medicinski fakultet sveucilista u Zagrebu, Hrvatska
15.20-15.30 Diskusija
15.30-15.40 Završna razmatranja i zatvaranje Simpozijuma
15.40 Ručak