Mediko

Događaji · February 9, 2024

Seminar - matične ćelije

Seminar: Komplikacije nakon alogene transplantacije matičnih ćelija – platforma za aktuelne i nove terapijske strategije

Udruženje za transplantaciju matičnih ćelija Hematopoeze organizuje seminar pod nazivom “Komplikacije nakon alogene transplantacije matičnih ćelija: Platforma za aktuelne i nove terapeutske strategije”. Ovaj događaj će se održati 10. marta 2022. godine u Svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Registracija za seminar je zatvorena.

Program

10:00 Otvaranje/Pozdravna reč
Doc. dr Darko Antić
10:10-10:20 Uvod u program
Prof.dr Milena Todorović Balint
10:20-10:50 Prevention and management of complications after allogeneic SCT
Professor Nicolaus Kröger
10:50-11:20 GvHD- a platform for new drugs plus ECP
Professor Tsila Zuckerman
11:20-11:50 Diskusija
11:50-12:20 Kafe pauza i ručak
12:20-12:35 Dinamika rekonstitucije imunskog sistema nakon alogene transplantacije – platforma za infektivne komplikacije
Prof. dr Milena Todorović Balint
12:35-12:50 Infekcija citomegalovirusom kod pacijenata lečenih alogenom transplantacijom: molekularna epidemiologija i kliničke asocijacije
Asistent Dr Marko Janković
12:50-13:05 Značaj procene imunskog odgovora kvantiferonskim testom na CMV – mogući vodič za profilaksu i preemptivnu terapiju
Prof. dr Vladimir Perović
13:05-13:20 Prezentacija institucionalnog vodiča za transplantaciju matičnih ćelija
Doc. dr Irena Đunić
13:20-13:40 Diskusija
13:40-13:50 Završna reč
prof. Milena Todorović Balint