Događaji · August 21, 2023

XV Kongres farmakologa Srbije i V Kongres kliničke farmakologije Srbije

XV Kongres farmakologa Srbije i V Kongres kliničke farmakologije Srbije sa međunarodnim učešćem održaće se u Vrnjačkoj Banji, od 14. do 16. septembra 2023. godine. Kongres organizuje Srpsko farmakološko društvo sa suorganizatorima (Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu; Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu; Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu; Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu; Institut za primenu nuklearne energije –INEP, Univerzitet u Beogradu) kao redovni zvanični skup.

U program će biti uključena plenarna predavanja po pozivu, predavanja po pozivu po sekcijama, usmena izlaganja, poster sekcije, simpozijumi i okrugli stolovi.

Glavni moto kongresa je Novine u farmakoterapiji.

Preliminarnim programom su obuhvaćene sledeće teme: terapija bakterijskih infekcija, racionalna primena antibiotika, farmakoterapija COVID-19 infekcije, dugotrajni COVID i njegovo lečenje, lečenje HCV infekcije, savremeni pristup lečenja HIV infekcije, antigljivična terapija, terapija bola, lečenje onkoloških i hematoonkoloških oboljenja, terapija anksioznih stanja, izazovi u lečenju pedijatrijske populacije, fitoterapija, itd. Takođe, će biti prikazani rezultati bazičnih istraživanja u oblasti farmakologije i terapije veterinarske, stomatolološke i humane medicine.

Redovna kotizacija iznosi 12.000 RSD, a kotizacija za studente osnovnih i doktorskih studija je 6.000 RSD. Obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup svim sesijama, izložbi, društvenom programu, potvrdu o učešću. Poslednji rok za registraciju i uplatu kotizacije za učesnike je 10. septembar.

Prijava učešća i smeštaja se vrši popunjavanjem elektronske prijave koja je dostupna na internet stranici izvršnog organizatora (www. sfd.rs).

Smeštaj je predviđen u hotelu Zepter gde se i održava kongres. Na zahtev može biti obezbeđen smeštaj i u drugim hotelima u Vrnjačkoj banji. Po prijemu popunjene prijave, izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokovima za uplatu.