Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Zidovudin kapsula, tvrda kontejner plastični, 100 po 100 mg

zidovudin kapsula, tvrda kontejner plastični, 100 po 100 mg

Zaštićeno ime leka: ZIDOSAN

Slaviamed d.o.o., Republika Srbija

DDD: 0,6 g

Indikacija: HIV infekcija ( B20; B21; B22; B23; B24 )

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja:
1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije;
2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš;
3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine;
4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.