Mediko

Bolesti · December 26, 2023

Akutna dečja paraliza

Akutna dečja paraliza – šifra bolesti A80

MKB grupa bolestiŠifra bolestiDijagnozaLatinski naziv
Zarazne i parazitarne bolestiA80Akutna dečja paralizaPoliomyelitis anterior acuta
Zarazne i parazitarne bolestiA800Akutna dečja paraliza, posle vakcinacijePoliomyelitis paralytica acuta, postvaccinalis
Zarazne i parazitarne bolestiA801Akutna dečja paraliza, divlji importovani virusPoliomyelitis paralytica acuta (virus importatum)
Zarazne i parazitarne bolestiA802Akutna dečja paraliza, domaći virusPoliomyelitis paralytica acuta (virus autochtonum)
Zarazne i parazitarne bolestiA803Ostale akutne dečje paralize, neoznačenePoliomyelitides paralyticae acutae, aliae, non specificatae
Zarazne i parazitarne bolestiA804Druga akutna neparalitička dečja paralizaPoliomyelitis acuta, non paralytica
Zarazne i parazitarne bolestiA809Akutna dečja paraliza, neoznačenaPoliomyelitis acuta, non specificata