Lekovi · May 5, 2023

lek

Alopurinol tableta bočica staklena, 100 po 100 mg

alopurinol tableta bočica staklena, 100 po 100 mg

Zaštićeno ime leka: ALOPURINOL BELUPO

Belupo, Lijekovi i Kozmetika d.d., Hrvatska

DDD: 0,4 g

Indikacija:

Napomena o leku: