Lekovi · May 5, 2023

lek

Amoksicilin, klavulanska kiselina film tableta teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)

amoksicilin, klavulanska kiselina film tableta teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)

Zaštićeno ime leka: PANKLAV 2X

Hemofarm a.d., Republika Srbija

DDD: 1 g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).

Napomena o leku: Samo za decu.