Lekovi · May 5, 2023

lek

Amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju boca plastična, 1 po 70ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)

Zaštićeno ime leka: BETAKLAV

Krka tovarna Zdravil d.d., Slovenija

DDD: 1g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).

Napomena o leku: Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.