Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

amoksicilin, klavulanska kiselina prašak za oralnu suspenziju bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: PANKLAV 2X

Hemofarm a.d., Republika Srbija

DDD: 1 g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta ( J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42 ),
2. Infekcije urogenitalnog trakta ( N30, N34; N36; N37; N39 ),
3. Infekcije srednjeg uha ( H65; H66 ).

Napomena o leku: Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.