Mediko

Lekari · November 16, 2023

Dr Ljiljana Brzaković

Dr med. Ljiljana Brzaković

Dr Ljiljana Brzaković je neuropsihijatar iz Beograda. Posvećena je medikamentnom i psihoterapijskom pristupu u lečenju različitih psihijatrijskih poremećaja. Njen fokus obuhvata poremećaje raspoloženja, depresiju, panične poremećaje i anksioznost.

Njeno obrazovanje obuhvata osnovne studije medicina i specijalizaciju iz neuropsihijatrije. Usavršavala se na polju dinamske psihoterapije i sistemskej porodične terapije. Dr Brzaković se fokusira na razumevanje psihijatrijskih bolesti i poboljšanje kvaliteta života osoba koje se s njom konsultuju. Aktivna je članica brojnih udruženja lekara.

Zaposlena je u poliklinici Vaša kuća zdravlja.