Lekovi · May 5, 2023

lek

Bisoprolol, hidrohlortiazid film tableta blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)

bisoprolol, hidrohlortiazid film tableta blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)

Zaštićeno ime leka: TENSEC plus

Hemofarm a.d., Republika Srbija

DDD: 1 tableta

Indikacija: Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.

Napomena o leku: