Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Cefadroksil kapsula, tvrda blister, 16 po 500 mg

cefadroksil kapsula, tvrda blister, 16 po 500 mg

Zaštićeno ime leka: VALDOCEF

Alkaloid AD Skoplje, Republika Severna Makedonija

DDD: 2g

Indikacija: 1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta ( J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Napomena o leku: Samo za decu.