Lekovi · May 5, 2023

lek

Cefiksim granule za oralnu suspenziju boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)

cefiksim granule za oralnu suspenziju boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: PANCEF

Alkaloid a.d. Skopje, Republika Severna Makedonija

DDD: 0,4 g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Napomena o leku: Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.