Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Cefpodoksim film tableta blister, 10 po 200 mg

cefpodoksim film tableta blister, 10 po 200 mg

Zaštićeno ime leka: TRIDOX

Alkaloid a.d., Republika Severna Makedonija

DDD: 0,4 g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42);
2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66);
3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).

Napomena o leku: Samo za decu.