Lekovi · May 5, 2023

lek

Cefprozil granule za oralnu suspenziju bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)

cefprozil granule za oralnu suspenziju bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: CEFZIL

Facta Farmaceutici S.P.A., Italija

DDD: 1 g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva ( L00-L08 ),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva ( N30; N34 ),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).

Napomena o leku: Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.