Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Cefuroksim granule za oralnu suspenziju boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)

cefuroksim granule za oralnu suspenziju boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)

Zaštićeno ime leka: ZINNAT

Glaxo Operations UK LTD, Velika Britanija

DDD: 0.5 g

Indikacija: 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42),
2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08),
3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34),
4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66),
5.Lajmska bolest (A69.2)

Napomena o leku: Samo za decu.
Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.