Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Ciklesonid rastvor za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

ciklesonid rastvor za inhalaciju pod pritiskom kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)

Zaštićeno ime leka: ALVESCO

Takeda GmbH; AstraZeneca AB, Nemačka; Švedska

DDD: 0,16 mg

Indikacija: Bronhijalna astma (J45).

Napomena o leku: Samo za decu stariju od 12 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.