Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Citalopram film tableta blister, 50 po 10 mg

citalopram film tableta blister, 50 po 10 mg

Zaštićeno ime leka: CITALEX

Zdravlje a.d.;
Dragenopharm Apotheker Puschl GMBH;
Balkanpharma-Dupnitsa AD, Republika Srbija;
Nemačka;
Bugarska

DDD: 20 mg

Indikacija: 1. Depresivna epizoda (F32),
2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33),
3. Agorafobija (F40.0),
4. Socijalna fobija (F40.1)
5. Drugi anksiozni poremećaji (F41),
6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).

Napomena o leku: Samo za osobe starije od 18 godina.
Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.