Mediko

Lekovi · May 5, 2023

lek

Diazepam obložena tableta blister, 30 po 5 mg

diazepam obložena tableta blister, 30 po 5 mg

Zaštićeno ime leka: APAURIN

Krka, Tovarna Zdravil, d.d., Slovenija

DDD: 10 mg

Indikacija:

Napomena o leku: Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa ).