Ordinacije · April 11, 2023

Dom zdravlja Lajkovac

Dom zdravlja Lajkovac je ustanova koja pruža preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu. Nalazi se na adresi Svetog Save bb. Sa ciljem da se obezbede osnovni principi pristupačnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite, rad se odvija u Domu zdravlja i seoskim ambulantama Slovac, Jabučje, Bogovađa i Bajevac.

Dom zdravlja ima 23 lekara, 47 medicinskih sestara i tehničara i 22 nemedicinska radnika.

Zdravstvena zaštita stanovništva se u domu zdravlja obezbeđuje i organizuje po oblastima na sledeći način:

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika koja obuhvata odeljenje za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika sa kućnom negom i odeljenje za ukazivanje neodložne medicinske pomoći.

– Služba za zdravstvenu zaštitu žena, dece i polivalentnu patronažu koju čine odsek za zdravstvenu zaštitu žena, odeljenje za zdravstvenu zaštitu dece i omladine i odsek za polivalentnu patronažu.

– Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu

– Služba za medicinsku dijagnostiku i specijalističko -konsultativnu delatnost kojoj pripadaju odsek za laboratorijsku dijagnostiku, odsek za rendgen i ultrazvučnu dijagnostiku i odsek za specijalističko-konsultativnu delatnost.