Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

Dom zdravlja Žagubica

Dom zdravlja Žagubica obavlja delatnosti iz primarne zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovnika, pružajući pri tome pre svega usluge sprečavanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti kao i hitnu medicinsku pomoć svim svojim korisnicima. Nalazi se u ulici Nikole Pašića broj 22.

Rad se odvija u nekoliko službi:

– Služba za zazdravstvenu zaštitu žena,dece i omladine

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa kućnim lečenjem i medicinskom negom

– Hitnom medicinskom pomoći, polivalentnom patronažnom službom

– Stomatološka služba

– Služba za specialističkokonsultativne preglede ( hemodijaliza i oftalmologija)

– Služba za radiološku , laboratorijsku i drugu dijagnostiku

Zdravstvena zaštita u okviru doma zdravlja Žagubica se pruža u  Zdravstvenoj stanica Krpoljin i ambulantama u Laznici, Osanici, Milanovcui Suvom Dolu.