Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

dom zdravlja Žagubica

Dom zdravlja Žagubica

Dom zdravlja Žagubica obavlja delatnosti iz primarne zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovnika, pružajući pri tome pre svega usluge sprečavanja, ranog otkrivanja i lečenja bolesti kao i hitnu medicinsku pomoć svim svojim korisnicima. Nalazi se u ulici Nikole Pašića broj 22.

Rad se odvija u nekoliko službi:

– Služba za zazdravstvenu zaštitu žena,dece i omladine

– Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa kućnim lečenjem i medicinskom negom

– Hitnom medicinskom pomoći, polivalentnom patronažnom službom

– Stomatološka služba

– Služba za specialističkokonsultativne preglede ( hemodijaliza i oftalmologija)

– Služba za radiološku , laboratorijsku i drugu dijagnostiku

Zdravstvena zaštita u okviru doma zdravlja Žagubica se pruža u  Zdravstvenoj stanica Krpoljin i ambulantama u Laznici, Osanici, Milanovcui Suvom Dolu.