Mediko

Ordinacije · April 11, 2023

dom zdravlja Petrovac na Mlavi

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi

Dom zdravlja Petrovac na Mlavi obavlja delatnosti iz primarne zdravstvene zaštite za sve kategorije stanovnika. Nalazi se na adresi Moravska 2.

Dom zdravlja ima 29 lekara , 50 zdravstvenih radnika, 15 radnika u stomatološkoj službi, 2 zdravstvena saradnika i 30 nemedicinska radnika.

Dom zdravlja u Petrovcu raspolaže sledećim službama :

– služba hitne medicinske pomoći sa 6 timova pokriva 24h teritoriju opštine Petrovac

– služba opšte medicine sa kućnom negom i medicinom rada

– služba stomatologije

– služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece sa savetovalištem za mlade

– služba za zdravstvenu zaštitu žena

– polivalentna patronaža

U sklopu doma zdravlja u Petrovcu su seoske ambulante u sledećim mestima: Šetonje, Busur, Veliko Laole, Burovac, Oreškovica, Ranovac, Rašanac, Bistrica, Ćovdin.