Mediko

Lekari · February 9, 2023

dr Danica Grujicic

Dr Danica Grujičić

Danica Grujičić rođena u Užicu 1959.

Srednju školu završila je u Moskvi, a potom je na Drugom moskovskom medicinskom institutu „N.I. Pirogov“ upisala Medicinski fakultet. Školovanje je nastavila na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na kome je diplomirala (sa prosečnom ocenom 9,60), magistrirala 1987, a doktorsku disertaciju odbranila je1996. godine.

Srpska lekarka, specijalista neurohirurgije i političarka. Trenutno je ministarka zdravlja u vladi Republike Srbije. Direktorka je Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije, prodekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu i predsednica humanitarne organizacije „Zdrava Srbija”.

Aktuelna je ministarka zdravlja u Vladi Republike Srbije.