Lekari · February 9, 2023

prof dr Vladimir Djukic

Prof dr Vladimir Đukić

Prof. dr Vladimir Đukić je vrstan hirurg i direktor KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“ već decenijama uspešno korača svetom medicine

Rođen je 1957. godine u Beogradu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poslediplomske studije završava 1986, a doktorsku disertaciju je odbranio 1996. godine. Autor je mnogih studija i naučnih radova. Od 1987. godine do 1994. godine je radio u Urgentnom centru. Od 1998. do 2000. obavljao je funkciju direktora Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. Načelnik Odeljenja za traumu abdomena i grudnog koša postaje 2005. godine, kao i načelnik Centra za hirurgiju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije 2008. godine. Od 2008. do 2012. godine je bio na funkciji direktora Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije.

U KBC „Dr Dragiša Mišović – Dedinje“, na čijem je čelu, godišnje se pregleda više od milion pacijenata i uradi preko 10 000 operacija.

2019. godine postaje član čuvenog Američkog koledža hirurga.