Mediko

Lekari · September 27, 2023

Dr Gordana Mladenović

Dr Gordana Mladenović rođena je 2. februara 1961. godine u Lazarevcu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1986. godine i iste godine započela svoju profesionalnu karijeru u Zdravstvenom centru Pomoravlje.

U svom kontinuiranom profesionalnom razvoju, završila je specijalizaciju iz opšte medicine 1994. godine, a zatim i subspecijalizaciju iz reumatologije 2001. godine, oba puta na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Načelnik je Službe Produžene nege i lečenja sa fizikalnom medicinom i rehabilitacijom u Opštoj bolnici u Ćupriji. Takođe  je član tima za palijativno zbrinjavanje.

Dr. Gordana Mladenović deli svoje znanje kao saradnik u praktičnoj nastavi na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji. Njena predanost medicini također se ogleda u nizu stručnih radova koje je objavila u časopisu “Acta reumatologica Belgradensia”.

Dr Gordana obavlja reumatološke preglede u ordinaciji Sanitas Klinik.