Mediko

Lekari · June 28, 2023

Dr Gordana Savčić

Prim. Dr med. Gordana Savčić je specijalista dermatovenerologije. Završila je gimnaziju u Kragujevcu, fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu a specijalizirala dermatologiju na Univerzitetu u Beogradu. Radi u Domu zdravlja Kragujevac i ordinaciji Cutis perfecta kao doktor specijalista za bolesti kože.