Mediko

Lekari · October 18, 2023

Dr Ivana Nešić Sanitas Klinik

Dr Ivana Nešić

Dr Ivana Nešić je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Osnovne studije medicine završila je 2008. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije završila je 2019. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 2009. godine zapošljena je u OB Ćuprija.

Dr Ivana je takođe u timu u ordinacije Sanitas Klinik.